, ,

 

Ceastina Alla ( )

Ceastina Alla ( )

Numele şi prenumele: Ceastina Alla

Data naşterii: 15.05.1965

Cetăţenia: Moldova

Adresa, telefoane de contact, e-mail: or. Chişinău, str. Bulevard Dacia 4, ap.81, 21 39 17,

achastina@gmail.com

Activitatea de muncă

 

Luna şi anul angajării şi concedierii

 

Funcţia cu indicarea organizaţiei, întreprinderii, instituţiei

12.1988 -11.2002

 

 

11.2002 - 01.2005

 

01.2005 03.2005

 

04.2005 07.2006

 

08.2006 10.2009

 

 

11.2009 11.2010

Arhiva Naţională a RM, specialist prinvipal, cercetător ştiinţific superior în secţia valorificării şi publicării a documentelor

Muzeul Naţional de etnografie şi istorie naturală, colăborator ştiinţific în sectia Relaţii cu publicul

Centrul de certăceri genealogice şi heraldice SRL Tabard com, specialis principal în domeniul genealogiei

Institutul Studiului Artelor, laborant superior în sectia Arte vizuale, sector Arhitectura

Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM Centrul Studiului Arrtelor, laborant superior în sectia Arte vizuale, sector Arhitectura

Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, cercetător ştiincific în sectia Arte vizuale, sector Arhitectura

 

 

Studii: Universitatea de Stat. or. Leningrad, Facultatea de Istoria (1982-1987), istoric; Universitatea de stat din Moldova (1996-1998), postunivers., specialitatea - limba engleza; din 2007 în doctorantura

Domeniul de activitate ştiinţifică: 18.00.01- Istoria şi teoria arhitecturii.

Calificări specifice domeniului, perfecţionări: (instituţiile în care au avut loc cursurile, perioada, tematica).

1)  9 -22 2007 .  .

2)  ( )  1- 12 2008 .  2 () .   .

Stagieri, experienţă profesională: (instituţii în care a activat, postul, perioada, realizările de vârf obţinute).

Date statistice privind numărul total de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice publicate: (monografii, articole de sinteză, articole, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, brevete de invenţii, manuale, lucrări metodice etc.).

9 articole, inclusiv 2 în srăinăitate; 7 conferiţe, inclusiv 5 internaţionale, 2 emisiune televizată despre istoria catedralei Naşterea Domnului, clopotniţei , Arcului de Triumf din Chişinău şi istoria  cimitirului catolic din or. Chişinău În Stop cadr , NTV TV7.

Direcţia de cercetare: Creaţia arhitecţilor din Chişinău în prima jumătatea a secolului al XIX lea

A fost analizată creaţia arhitecţilor care au activat în Chişinău în prima jumătatea a secolului al XIX lea, fiind reflectarea în studiile istorice ale certătorilor din Moldova:P.Halippa,  K.Rodnin, I- Eltman, I.Taras, V.Smirnov, V.Borovshi, T.Nesterov, M.Şlapac, şi alt. precum şi din afară hotarelor republicii  - M-Tubli, V.Timofeenco, C.Afanasiev, ş.a. Cercetarea era orientată spre depistarea şi atribuirea operelor din componenţa urbană, bazate pe analiza vizuală şi cercetări de arhivă cu un volum 1,5 c.a..

Participări în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale (membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale)

Limbi cunoscute : limba engleză, vorbită

 

, , (, ). I ,     , .  20 .   5 . 9 30 - . 7   . ( 2007-2009) ..

E-mail: tabard@rambler.ru    chastinalla@gmail.com

; +(373 2) 0 79544529

:

(1836-1841 .) ()

. (1836-1841.) -

XIX ( 26-28 2011  :   : . () - - , .

: . . - . , Optimum, 2010, ediţia a II-a, 210 .

: . , , . . , Optimum, 2010, Ediţia a II-a, 275 .

: . : . - . , Optimum, , 2010, 134 .

ARCHIVAL DOCUMENTS RELATING TO JEWISH ROOTS IN MOLDOVA (FORMER BESSARABIA)

ALLA CHASTINA Archival documents relating to Jewish roots in Moldova (former Bessarabia) ( )

Jewish Life in Bessarabia as it is Reflected in Bessarabian Newspapers, 1850-1930

Bessarabian Jewish entrepreneurs in 1870 1917s